با تنها 4 تغییر نسبت به جام جهانی؛/ از روسیه به امارات؛ ایران با ثبات ترین تیم آسیا – آراکس

فهرست نهایی تیم ملی ایران برای جام ملتهای آسیا اعلام شد و تمام گمانه زنی ها پیرامون این مسئله پایان یافت.

دانلود آهنگ پویان مختاری بنام ناامیدم نکن – آراکس

متن آهنگ پویان مختاری بنام ناامیدم نکن
منمو من تویی و حرفهر چی هست بریز دوربشین خوب گوش کن فقطچقدر با هم خاطره داریملعنتی خیلی فاصله داریمقرار نبود این همه،دور شیم از همهمه چی با همون حادثه پاشیدتو نمیتونستی با یکی باشیاز منطق چیزی نمیفهمه عاشقنمیگن که لالشه نمیبخشه باشهمن که همیشه باش خوبمتو زندگیش کاش بودماضافه کاری زیاد داشتولی هرجوری بود پاش موندم آشوبم
میخواستم بسازم با تو دیدم نشدنه نرو حرف نزن نا امیدم نکنتا فهمیدی دوست دارمهر چی بد بود با تو دیدم تهشومیخواستم بسازم با تو دیدم نشدنه نرو حرف نزن نا امیدم نکنتا فهمیدی دوست دارمهر چی بد بود با تو دیدم تهشو
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ ناامیدم نکن از پویان مختاری
♫♫♫♫♫♫
بخاطر کسی عوض شدم که عوضی بوداون سرفه ها از دود نبود،عصبی بودتویه خوبیاتم غرضی بودبه قرآن توی تو یه مرضی بودیه مرضی بود که با آزار آدماآروم میشدی اون همه دشمنم نداشتی بیخودیفکر کردی زندگی میدون جنگه داریم مگهبه این بزنی به اون بزنیهیشکیم هیچی بهت نگه داریم مگهبه کینه تبدیل شد عشق ما زوداین دوستی از اول اشتباه بودآره اشتباه بودچرا عاقل کنه کاریکه بعد بشه داغون
میخواستم بسازم با تو دیدم نشدنه نرو حرف نزن نا امیدم نکنتا فهمیدی دوست دارمهر چی بد بود با تو دیدم تهشومیخواستم بسازم با تو دیدم نشدنه نرو حرف نزن نا امیدم نکنتا فهمیدی دوست دارمهر چی بد بود با تو دیدم تهشومیخواستم بسازم با تو دیدم نشدتن آدمی شریفست به لباس مارکهمین ماشین زیباست نشان آدمیت
متن آهنگ ناامیدم نکن از پویان مختاری

دانلود آهنگ پویان مختاری بنام تی به رهت – آراکس

متن آهنگ پویان مختاری بنام تی به رهت
عزیزم تا کی بمهنومتی به رهت،آخ تا قیومتیه شویی نیمه شویی نیمه ز شوگاردل گریونم گره سی دیدن یاردل گریونم گره سی دیدن یاربیوفا حونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا مو
ای خدا مونه بکشمن مال نگردمنومزد چند سالمه دادن و مردمنومزد چند سالمه دادن و مردمبیوفا حونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا موبیوفا حونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا مو
دوشو باز ویدی من خو مواگودی نبینیم اکونی تو تواگودی تیات نیره ز ویرماگودی بی تو لیوه اویدماگودی هو جوره موتونه سی خوت نخوبی تفاوته هیچی وت نیگونداره ریت غیرتدپ که بیدی نی وی تیتزرد بی رنگه چی شله زردنشسته بیدی ری چل سردتا که دیمت بل گرم می خومی تیام هرس بی و تیگم توولی تو تی هو گرمه جاتیادس وه خیراگودیبمیرم من به جاتای،اگودی بمیرم من به جات
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ تی به رهت از پویان مختاری
♫♫♫♫♫♫
بیوفا حونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا موبیوفا حونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا مویه شویی نیمه شویی،نیمه ز شوگاردل گریونم گره سی دیدن یاردل گریونم گره سی دیدن یاربیوفا حونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا مو
ای خدا مونه بکشمن مال نگردمنومزد چند سالمه دادن و مردمنومزد چند سالمه دادن و مردمبیوفا حونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا موبیوفا خونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا موبیوفا خونت خراو بابیوفا دلت کواب بابیوفا چه کردی وا مو
متن آهنگ تی به رهت از پویان مختاری

اسطوره کره جنوبی: ازبکستان شگفتی جام ملتها است؛/ اگر ژاپن را در فینال ببریم، کل کشور دیوانه می شوند – آراکس

ملی پوش سال های نه چندان دور فوتبال کره جنوبی رویای پیروزی تیم ملی کشورش مقابل ژاپن در فینال جام ملتها را دارد.

دانلود آهنگ پویان مختاری بنام پیا – آراکس

متن آهنگ پویان مختاری بنام پیا
سعی کردم بت کنم دینمه اداتم تی کسی که بینمه نواحرف بوری،حرف بیاریسی یو که، تو یه پیا سردیاریتو ز ایل افتو و مه وگویل هفت و چار بختیاریتو افتخار ایرونی،ز بیشه شیرونیز نسل آریو برزن و شیر علیمردونیالگو بو،جور شهرام محمدیالگو بو جور بهنام محمدیبینم تاثیر داره حرفم اصنالگو بو جور سردار اسعدالگو بو جور گویلیکه هشت سال جنگیدنچون نیخواسن فردای ننگینهچون ایبو جور داعشکه دوش سیلینه خهبر دشمنون ایرون لعنتبر دشمنون ایرون لعنتبر دشمنون ایرون لعنت
مو لر مشروطه خواتشنه ی برنو و اسبار وستم ولا ز اسبنوستم هیچ وقت ز اصلمو لر مشروطه خواتشنه ی برنو و اسبار وستم ولا ز اسبنوستم هیچ وقت ز اصل
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ پیا از پویان مختاری
♫♫♫♫♫♫
فرهنگ یونه فهمیدی چپ چو واسهفکر نکن که پیا گپ چو واسهپیا فکر وطن و ناموسه واسپیا وا بره پا بوس داسبخشنده بو ندامت دشمنونهبپذیره وا آغوش بازجایی خوش بو که آیینس بووا گپ و کوچیری حالینس بواحترام همیشه بیاره احترامبنه احترام به هرکیبه هر چی داره اعتقادتو نواید بوی حزب بادتو بیو سی خوت کر خو بوککا تو سی بقیه الگو بوهر چند که زیاد بو گوسند دو پاپه او همه ابهت کجه ر خدایارون تا دوش به مال ره ندادنحلا گرده جور هونه کدخدا
مو لر مشروطه خواتشنه ی برنو و اسبار وستم ولا ز اسبنوستم هیچ وقت ز اصلمو لر مشروطه خواتشنه ی برنو و اسبار وستم ولا ز اسبنوستم هیچ وقت ز اصل
پیا سی اصالتس واس بده جوننواس ضعیف تر خوسه کنه گره جونپیا نوا دو تا اوو حرفسکس بیم نداشته بوبه نشستن ترکسوا،وا صدا دهل و کرنادرک زموننه دو قل کنه ترکسفکر باخت نبو هرگزسیس مهم نبو که نیکنن درکسبعضی وقتا الکی بگردهجست یه چی که خوسدونه کی ورگسدرخته بی ریشه فقط یه هیمیهخوشا به سعادت هو که با اصالتهچونکه تا آخر عمرس بیمیهمونم تاته زا کوروش و اردشیرسر مزارم هم بنین یه برد شیرپویان جبهه نره ولی همیشه آماده یهجور یه ارتشی سی خدمت به وطنسسی ایلسه،سرو دستس و بدنسسرو دستس و بدنس
متن آهنگ پیا از پویان مختاری

آقای رهبری فرد تو خیلی کوچکی؛/ عربشاهی: برانکو فقط تمرین دهنده است – آراکس

ضیا عربشاهی می گوید پرسپولیس متعلق به پیشکسوتان و هواداران است و باید به شرکت کهن پیشکسوتان واگذار شود.

دانلود آهنگ پویان مختاری بنام کوه آهن – آراکس

متن آهنگ پویان مختاری بنام کوه آهن
چه آرامشی توی نگاتهچه آرامشی توی نگاتهچه حس خوبی توی صداتهچه حس خوبی توی صداتههر جای دنیا که باشی عشقمهر جای دنیا که باشی عشقمیکی اینجا همیشه چشم به راتهیکی اینجا همیشه چشم به راته
محجوب آروم،چقد زیبایی تو خانومامشب چه رویایی شده با تو زیر بارونمحجوب آروم چقد زیبایی تو خانومامشب چه رویایی شده با تو زیر بارون
باش که بساطمون جورهچشم حسودا کورهمثبتو خوش بینیمانرژی منفیا از ما دورهخدا رو شکر همین که هستیو حالمون خوبههمین که عطرت هست توی خونههمین که وقتی میخندیاشک شوق میاد روی گونهخوبه حالم با تومن رو به راهم میریم جلوحتی اگه سد شه جلومون کوه آهناز دستت نمیدمت به راحتیچون یه آدمه با اصالتیدرکت بالاست همیشه پشتمیتو پایه رفاقتی،تو پایه رفاقتیتو پایه رفاقتی,تو پایه رفاقتی
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ کوه آهن از پویان مختاری
♫♫♫♫♫♫
محجوب آروم،چقد زیبایی تو خانومامشب چه رویایی شده با تو زیر بارونمحجوب آروم چقد زیبایی تو خانومامشب چه رویایی شده با تو زیر بارون
خوشحال از اینکه رو به روتمبا تو من خوبه مودمنمیدیم هیچ وقت رو به دشمناسمتم مث یه کوه پشتمتحمل ندارم دوریتو زندگی کی بودی توخدایی اینقدر با عشقیکه همه جا میشنوم خوبیتوپیشم که باشی حسم خوبه اسمم روتهقسمت بوده که ماله من شیهر وری میری پشتت اسفند دودهبیا سرتو آروم بذار رو شونمتو بهترینی دردت به جونمآروم بذار رو شونم سرتوقبیله یعنی منو تو
متن آهنگ کوه آهن از پویان مختاری

مجمع کشتی به برنامه‌های رویایی رای نمی‌دهد/ لایق: رسول خادم هیچ دخالتی در انتخابات ندارد – آراکس

دبیر فدراسیون کشتی گفت: همه کاندیداها می‌توانند با روسای هیات‌ها بنشیند و حرف بزنند و این فقط مختص به بنی تمیم نیست.

دانلود آهنگ پویان مختاری بنام عشق من – آراکس

متن آهنگ پویان مختاری بنام عشق من
زندگیو تو چشمات دیدمواسه ی تو جونمم میدمعاشقتم داد میزنم اینوبا افتخار به دنیا میگممن یه آدم آرومیمکه وقتی کنارمی با روحیمتو یه آدم بی نظیریمنو هر جوری باشه میپذیریخندت روزمو میسازهمحمود به تو مینازهملکه قلبمی قلبم به چشات میبازهجذاب،شیکو پرفکتمیدونم چی میگذره توی فکرتدوست نداری تو چش باشیرابطه هم باس باشه سکرت
عشق من دوس دارم دیوونه بازیاتوچه حسی خوبیه عشق بازی با توبگو با من میمونی تا همیشهبدون تو سخته نه نمیشهعشق من دوس دارم دیوونه بازیاتوچه حسی خوبیه عشق بازی با توبگو با من میمونی تا همیشهبدون تو سخته نه نمیشه
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ عشق من از پویان مختاری
♫♫♫♫♫♫
تورو دوس دارم من یه جور خاصهر جا که باشیم دنیا مال ماستاین مرد عاشق سر تا پا احساساز ته قلبش،تورو از خدا خواستعشق من دوس دارم دیوونه بازیاتوچه حسی خوبیه عشق بازی با توبگو با من میمونی تا همیشهبدون تو سخته نه نمیشه
زندگیم با تو قطعا خوبههمین الان باش بعدا دورهرگای خونمی گرمای خونمیهرجا رفتی زود برگرد خونهاز غم دوره با تو این مردبام حرف بزن،پانتومیم نهفکرو خیالتم حالمو خوبمیکنه از غم آدمو دورباز بیا پیشم دوبارهجونم به تو وصله آرهمحاله این مرد بدون فکر کردنبه تو رو بالش سر بذارهتو یه فرشته ای خانوممکه با عشق تو من آروممبه عشق قدم زدن با تومن عاشق پاییزو برفو بارونم
عشق من دوس دارم دیوونه بازیاتوچه حسی خوبیه عشق بازی با توبگو با من میمونی تا همیشهبدون تو سخته نه نمیشهعشق من دوس دارم دیوونه بازیاتوچه حسی خوبیه عشق بازی با توبگو با من میمونی تا همیشهبدون تو سخته نه نمیشهتورو دوس دارم من یه جور خاصهر جا که باشیم دنیا مال ماستاین مرد عاشق سر تا پا احساساز ته قلبش،تورو از خدا خواست
متن آهنگ عشق من از پویان مختاری