دانلود آهنگ سینا سرلک بنام ای عشق – آراکس

متن آهنگ سینا سرلک بنام ای عشق
از تو ای عشق در این دل چه شررها دارمیادگار از تو چه شبها، چه سحرها دارمبا تو ای راهزن دل چه سفرها دارمگرچه از خود خبرم نیست خبرها دارمتو مرا واله و آشفته و رسوا کردیتو مرا غافل از اندیشه فردا کردیآری ای عشق تو بودی که فریبم دادیدل سودا زده ام را به حبیبم دادیبوسه ها از لب یارم به رقیبم دادیداروی کشتن من یاد طبیبم دادی
تو مرا واله و آشفته و رسوا کردیتو مرا غافل از اندیشه فردا کردیآری ای عشق تو بودی که فریبم دادیدل سودا زده ام را به حبیبم دادیبوسه ها از لب یارم به رقیبم دادیداروی کشتن من یاد طبیبم دادیورنه اینقدر مهم جور و جفا یاد نداشتهیچ شیرین سر خونریزی فرهاد نداشتحسن در بردن دل همره و همکار تو بودغمزه دمساز تو و عشوه مددکار تو بودوصل و هجران سبب گرمی بازار تو بود
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ ای عشق از سینا سرلک
♫♫♫♫♫♫
راست گویم دل دیوانه گرفتار تو بودگر تو ای عشق نه مشّاطه خوبان بودیترک آن ماه جفاپیشه چه آسان بودیچون نکو می نگرم شمع تو، پروانه توئیحرم و دیر توئی کعبه و بتخانه توئیراز شیرینی این عالم افسانه توئیلب دلدار توئی، طرّه جانان توئیگرچه از چشم بتی بیدل و دینم ای عشقهرچه بینم همه از چشم تو بینم ای عشقگرچه ای عشق شکایت ز تو چندان دارمکه به عمری نتوانم همه را بشمارمگرچه از نرگس او ساخته ای بیمارمگرچه زان زلف گره ها زده ای در کارمباز هم گرم از این آتش جانسوز توامسرخوش از آه و غم و درد شب و روز توامباز اگر بوی مئی هست ز میخانه تستباز اگر آب حیاتی است به پیمانه تستباز اگر راحت جانی بود افسانه تستباز هم عقل کسی راست که دیوانه تست
شکوه بیجاست مرا کشتی و جانم دادیآنچه از بخت طمع داشتم آنم دادیخواهم ای عشق که میخانه دلها باشمبی خبر از حرم و دیر و کلیسا باشمگرچه زین بیشتر از دست تو رسوا باشمبی تو یک لحظه نباشد که بدنیا باشمبعد از این رحم مکن بر دل دیوانه منبفرست آنچه غمت هست به غمخانه منمن ندیدم سخنی خوشتر از افسانه توعاقلان بیهده خندند بدیوانه تونقد جان گرچه بود قیمت پیمانه توآه از آندل که نشد مست ز میخانه توکاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشقآندلی کز تو نلرزد بچه ارزد ای عشق
متن آهنگ ای عشق از سینا سرلک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *