دانلود آهنگ رضا صادقی بنام بشکن – آراکس

متن آهنگ رضا صادقی بنام بشکن
بازم من تک و تنها میون غم هاروی این صندلی رفتم تو فکر فرداتو رو به رومی یه قصه ی تازهنگاه می کنی و به خودت می گی می بازهمی خندی زوری اما تو خیلی دوریتو خیالت یه نقشه که چطور چه جوریبری تو مغزم فکر می کنی که هرزماما نمی دونی که به خودم زیر قرضمبه زور می خندی ،واسه پر کردن لحظهکاش بدونی خندهات واسم نمی ارزهآره بازم یه بازی کثیف و بی حرمتمن و تو و روزای سرد بی روح غربت
زورکی نخند عزیزممی دونم اومدی بازینمی خوام این آخرینبازی زندگیم ببازیخودتو راحت کن وفکر کن جبران گذشت هستاز منم می گذره امابه دلت چاله نسازیاومدی بشکنی، بشکناز من ساده چی موندهقبل تو هرکی بودهتمام تار و پود سوزوندهتو هم از یکی دیگه سوختیمی خوای تلافی باشهبیا این تو و دل وباقی احساسی که مونده
دل ما اون قده پاره هستموندنش مرگ دوبارستآسمونه سینه ی ماخیلی وقت بی ستاره هستهمینی که باقی موندهواسه دلخوشی تو بشکنتیکه تیکه هامو بردنآخرینشم تو بکن
نمی خوام بگذره عمریخسته شی واسه فریبمیقتو نمی گیره هیچ کسآخه من اینجا غریبمبزن و برو عزیزممثل هر کس که زد و بردطفلی این دل که همیشهبه گناه دیگرون مرد
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ بشکن از رضا صادقی
♫♫♫♫♫♫
فکر می کنی زرنگی با دل سنگیاما توی چشات داد می زنن دو رنگیاین دل خسته دیگه چشم از دنیا بستهخیلی وقته که مرده و دیگه شکستهآره دل تو کینه اینو دلم می بینهاما خیالی نیست، رسم این دنیا همینهفکر کن که بردی این بازی حقیروهنر نمی کنی می کشی دل پیرو
نفرتت رو از غریبهسر یک غریب خراب کنخنده ی کوتاهمم روبیا گریه کن عذاب کنمهمم نیست که چه جرمییا گناهی این سزاشهباقی دلم یه مشت خاکهمینم می خوام نباشهعقده های یک شکستوخالی کن سر دل مندیگه متروک مونده و سردخاک پیر ساحل مناز نگاهات خوب می فهممکه تو فکرت یک فریبهبازی بسه پاشو بشکنمن غریب و تو غریبه
دل ما اون قده پاره هستموندنش مرگ دوبارستآسمون سینه ی ماخیلی وقت بی ستاره هستهمینی که باقی موندهواسه دلخوشی تو بشکنتیکه تیکه هامو بردنآخرینشم تو بکن
نمی خوام بگذره عمریخسته شی واسه فریبمیقتو نمی گیره هیچ کسمن که با خودم غریبمبزن و برو عزیزممثل هر کس که زد و بردطفلی این دل که همیشهبه گناه دیگرون مرددل ما اون قده پاره هستموندنش مرگ دوبارست
آسمونه سینه ی ماخیلی وقت بی ستاره هستهمینی که باقی موندهواسه دلخوشی تو بشکنتیکه تیکه هامو بردنآخرینشم تو بکننمی خوام بگذره عمریخسته شی واسه فریبمیقتو نمی گیره هیچ کس
متن آهنگ بشکن از رضا صادقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *